close
تبلیغات در اینترنت
خاموش باش...

خاموش باش...

وقتی نمیتوانی فریاد بزنی ناله نکن.

خاموش باش.

قرن ها نالیدن به کجا انجامید!!!؟

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزو های خود باشی![ دوشنبه 13 مرداد 1393 ] [ 16:44 ] [ ☸shima_fa☸ ]