close
تبلیغات در اینترنت
تقدیم به یه شخص شخیص

تقدیم به یه شخص شخیص

مراقب باش...!!!

روزگار هلت میدهد اما قرار نیس تو بیفتی...!!!

اگر خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری...!!!

به همین سادگی...[ دوشنبه 13 مرداد 1393 ] [ 17:33 ] [ ☸shima_fa☸ ]