close
تبلیغات در اینترنت
این دنیا ......

این دنیا ......

 

بشــــــــــر در این دنیــــــــا؛

بیشتر از همه موجودات عذاب و مصیبت کشیده،

بهتــــرین دلیلــــش هم این است که بین همه موجودات

تنـــــــها او میتواند بخنـــدد...!


 [ دوشنبه 20 مرداد 1393 ] [ 1:38 ] [ ☸shima_fa☸ ]