close
تبلیغات در اینترنت
آرام شده ام...

آرام شده ام...

آرام شـــــده‌ام...

مثـــــل درخـــــتی در پـــاییز...

وقتـــی تمام برگـــــــ هایش را...

بـــــاد... برده باشد.....!!!!

 [ دوشنبه 27 مرداد 1393 ] [ 14:46 ] [ ☸shima_fa☸ ]