close
تبلیغات در اینترنت
مدت هاســت

مدت هاســت

مدت هاست تنهایم،

تنهای تنها...

 اما دلتنگ هیچ آغوشی نیستم!

خسته ام،

ولی به هیچ تکیه گاهی نمی اندیشم!

چشم هایم و افکار پریشان...

ولی،

هیچ رازی ندارم...

چون مدت هاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم...!!![ پنجشنبه 30 مرداد 1393 ] [ 16:51 ] [ ☸shima_fa☸ ]