close
تبلیغات در اینترنت
معتاد حسرت هایم شده ام...

معتاد حسرت هایم شده ام...

آرزو هایم هوایی میشوند!!

به باد میروند!!

دود میشوند!!

حس میکنم به حسرت هایم اعتیاد پیدا کرده ام!!!
[ دوشنبه 17 شهريور 1393 ] [ 0:50 ] [ ☸shima_fa☸ ]