close
تبلیغات در اینترنت
یاد گرفته ام...

یاد گرفته ام...

یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد ..![ دوشنبه 30 تير 1393 ] [ 1:44 ] [ ☸shima_fa☸ ]