close
تبلیغات در اینترنت
نابینا غصه نخور....

نابینا غصه نخور....

ﻧـﺎﺑﯿﻨﺎ ﻏﺼـــــﻪ ﻧﺨــــﻮﺭ . . . . . . . 
ﺩﺭ ﺩﻧﯿــــﺎ ﭼﯿـــــﺰ ﻗﺸﻨﮕــــــﯽ 
ﺑــــﺮﺍﯼ ﺩﯾــﺪﻥ ﻭﺟــــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ؛ ﻣـــــﺎ 
ﻫــــﻢ ﮐــﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿـــﻢ ﺧــــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ 
ﮐــــﻮﺭﯼ ﺯﺩﻩ ﺍﯾـــﻢ ﺑـــــﺎﻭﺭ ﮐـــن...
[ شنبه 04 مرداد 1393 ] [ 22:39 ] [ ☸shima_fa☸ ]