close
تبلیغات در اینترنت
دلتنگی....(تقدیم یه شخص شخیص)

دلتنگی....(تقدیم یه شخص شخیص)

 دلتــــــــــنگـــــــی ها 
گاه از جنس اشــکند .... 
و 
گاه از جنس بغــــــــض 
گاه سکـــوت میشوند 
و 
خاموش میمـــــــانند 
گاه هــق هـــق می شوند و می بارند 
دلتنگــــی من برای تــــــــو , 
. 
. 
اما 
جنس غریبــــــــی دارد!!! 
[ شنبه 04 مرداد 1393 ] [ 23:5 ] [ ☸shima_fa☸ ]