close
تبلیغات در اینترنت
درد هایم.

درد هایم.

مـــــن دردهایم را فَــرامــــــوش نکـــرده ام ...
مـــــن از نـهـایــــــت درد .. 
به " بــی حســــــی " رسیــــــده ام .......!
[ دوشنبه 06 مرداد 1393 ] [ 14:4 ] [ ☸shima_fa☸ ]