close
تبلیغات در اینترنت
حکایت زندگی

حکایت زندگی

وقتی بچه ایم میگن:بچه است نمیفهمه 
وقتی نو جوانیم: میگن نوجوانه نمیفهمه 
وقتی جوون میشیم :میگن جوون و خام نمیفهمه 
وقتی بزرگترمیشیم میگن :داره پیر میشه نمیفهمه 
وقت پیری هم میگن :پیره نمیفهمه 
وقتی  ازدنیا میریم میگن: چه فهمیده ای بود.....[ دوشنبه 06 مرداد 1393 ] [ 15:0 ] [ ☸shima_fa☸ ]